http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

บุคคลสำคัญของวัด

บุคคลสำคัญของวัด
บุคคลสำคัญของวัดใหญ่ชัยมงคล

หลวงปู่ฉลวย  สุธมฺโม พระสุปฏิปันโน ศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต สหธรรมิกของ หลวงปู่ชา  สุภทฺโท ผู้เริ่มบุกเบิกวัดใหญ่ชัยมงคล    ..อ่านต่อ พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง  วิสฏฺโฐ ) ผู้สานต่อการบูรณะจนวัดใหญ่ชัยมงคล ได้ยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาจนถึงทุกวันนี้      ..อ่านต่อ พระครูพิสุทธิ์บุญสาร ( แก่น  ปุญฺญสมฺปนฺโน ) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นชาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ..อ่านต่อ

พระครูสิริชัยมงคล (พระมหาสำรอง  ชยธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสาธารณูปการ, รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๕ ประโยค นักธรรมชั้นเอก พระมหาบรรณ์  ปญฺญาธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา ชาว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค นักธรรมชั้นเอก
 

แม่ชีสมจิต  ควรเลี้ยง หัวหน้าสำนักแม่ชีวัดใหญ่ชัยมงคล วิทยฐานะ ธรรมศึกษาเอก    ..อ่านต่อ
 ใจใส เป็นใจบุญ
        ใจขุ่น เป็นใจบาป

                                
- พระครูภาวนารังสี
                        ( เปลื้อง  วิสฏฺโฐ )


 
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view