http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

พระครูพิสุทธิ์บุญสาร

พระครูพิสุทธิ์บุญสาร ( แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน )
เจ้าอาวาส
สถานะเดิม ชื่อ แก่น
นามสกุล มีคล้าย
เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ( แรม ๑๐ ค่ำ ปีระกา ) ได้ฉายาว่า ปุญฺญสมฺปนฺโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยบุญ
บิดา ชื่อ นายเพ็ง  มีคล้าย   มารดา ชื่อ นางลับ  มีคล้าย
ภูมิลำเนาเดิม เลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อุปสมบท วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๐ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิเชียรบุรารักษ์ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พระกรรมวาจาจารย์ พระสนอง วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พระอนุสาวนาจารย์ พระสุรพงษ์ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


ประวัติการศึกษา
ทางโลก สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนหนองโคกบัวทองวิทยานุกูล อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

ทางธรรม สำเร็จการศึกษาประโยคนักธรรมชั้นเอก
สำนักเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

การศึกษาพิเศษ
รับการอบรมหน่วย อ.บ.ต. พ.ศ. ๒๕๒๕
หลักสูตรวิทยากรท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๓๕

ความชำนาญพิเศษ
นวกรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การอบรมกรรมฐานและบรรยายธรรม

ด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๖ รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระอุปัชฌาย์
ทัศนในการปกครองวัด " สามัคคี ระวังสตรี และเงินตรา "

ด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นครูสอนปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล จนถึงปัจจุบับ
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมนวกภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกรรมการอุปถัมภ์สอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล

ด้านการเผยแผ่
เป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน และจัดให้มีการปฏิบัติธรรม จนมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ ๒๙/๒๕๔๘ ให้วัดใหญ่ชัยมงคล เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๓

ด้านสาธารณูปการ
มุ่งมั่นพัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคล จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง และต่อมา เป็น วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น


  ปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๕๑ ) พระครูพิสุทธิ์บุญสาร อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๔๑ ดำรง สมณศักดิ์ พระครูเจ้าอาวาสอารามราษฎร์ เทียบ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก


 

อธิบายรูป

พระครูพิสุทธิ์บุญสาร
หรือ หลวงพ่อแก่น
ถ่ายที่ อุโบสถ
วัดใหญ่ชัยมงคล

 
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view