http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

พระครูภาวนารังสี

พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง  วิสฏฺโฐ )
ผู้ชุบชีวิตวัดใหญ่ชัยมงคล

ชื่อเดิม เปลื้อง นามสกุล เริงเชียร
เกิดเมื่อ ปีขาล พุทธศักราช ๒๔๔๕ ที่บ้านอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นบุตรของ นายแว้ด และนางเปี่ยม
อุปสมบทเมื่ออายุได้ ๒๑ ปี
จำพรรษาที่     วัดบางบาล ๑ พรรษา
                       วัดมณฑป   ๓ พรรษา
ไปเรียนกรรมฐานที่ วัดถ้ำตะโก จังหวัดลพบุรี ๔ พรรษา
ย้ายมาอยู่ที่วัดยม ( ร้าง ) อำเภอบางบาล และได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดยม จนได้รับการยกให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูภาวนาพิริยคุณ ท่านจำพรรษาอยู่วัดยม ๑๔ พรรษา
พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อ หลวงพ่อฉลวย  สุธมฺโม ผู้เริ่มบุกเบิกวัดใหญ่ชัยมงคล ต้องการจะออกจาริกหาที่ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย จึงได้นิมนต์ พระครูภาวนาพิริยคุณ ให้มาดูแลวัดใหญ่ชัยมงคลแทน พระครูภาวนาพิริยคุณ ได้เดินทางมาเพื่อดูสถานที่ พอเห็นว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงได้เดินทางกลับไปที่วัดยม เพื่อลาญาติโยม และได้เดินทางมาวัดใหญ่ชัยมงคลในวันนั้นนั่นเอง

 
เมื่อพระครูภาวนาพิริยคุณมาจำพรรษาที่วัดใหญ่ชัยมงคล ( ร้าง ) ได้เร่งฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์วัดเป็นการใหญ่ อาศัยแรงกาย แรงใจ ของพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และฆารวาสญาติโยม วัดใหญ่ชัยมงคล จึงได้รับการยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ แม้งานด้านการพัฒนาจะมีมากมาย แต่ท่านก็ไม่ได้ละเว้นงานด้านพระศาสนา คือการทำกิจวัตร และปฏิบัติพระกรรมฐาน ทั้งยังสอดส่องดูแลผู้ใต้ปกครองให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

พระครูภาวนาพิริยคุณ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูภาวนารังสี พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

ท่านมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันสรีระ ของท่านถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งมีการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายทุก ๆ วันพระ เวลา ๑๖.๐๐ น. และมีการทำบุญใหญ่ประจำปีในวันครบรอบวันมรณภาพของท่าน คือทุก ๆ วันที่ ๒๑ มกราคม ทุกปี

ใจใส เป็นใจบุญ
ใจขุ่น เป็นใจบาป
พระครูภาวนารังสี         ๒๔๔๕ - ๒๕๓๖


 

อธิบายรูป

พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง  วิสฏฺโฐ )
ถ่ายจากหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริง
ในอุโบสถ วัดใหญ่ชัยมงคล  ยังมีอีก
๑ องค์ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
จังหวัดนครปฐม

 view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view