http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

มี.ค.- เม.ย. บวชเณร

๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน
ทุก ๆ ปี
โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน

  ัดใหญ่ชัยมงคล และ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังธรรมะให้กับเยาวชนของชาติ  จึงร่วมมือ ร่วมใจ จัดให้มีการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ( ชีพราหมณ์ ) ขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี  ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง วันที่ ๕ เมษายน
  โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี ) เด็กชาย จำนวน ๘๕ คน เด็กหญิง จำนวน ๗๕ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


ตลอดโครงการสามเณร และชีพราหมณ์ จะได้รับการอบรมทั้งด้าน ปริยัติธรรม คือ ด้านทฤษฎี  และ ด้านปฏิบัติ คือ การเจริญจิตภาวนา โดยคณะพระวิทยากร และแม่ชี ที่มีความรู้และ ความสามารถ

ท่านที่มีความประสงค์ให้บุตรธิดาเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่
  • โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ( ภาวนารังสี ) 
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 3524 3027
  • http://watyaischool.igetweb.com
ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ ทำบุญ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
  • สำนักงานวัดใหญ่ชัยมงคล
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 3524 2640
  • หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร ดูรายละเอียดได้ที่หน้า >>ทำบุญ<<
สามเณรปฏิบัติพระกรรมฐาน


เนกขัมมจาริณีปฏิบัติพระกรรมฐาน

เดินจงกรมรอบพระเจดีย์ชัยมงคล

 view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view