http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

คำนำจากผู้เขียน

ธรรมรัก ธรรมรส โดย พระมหาสัตย์จา  กิจฺจสาโร

 

คำนำ

เป็นเพียงเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆ เมล็ดหนึ่ง   ที่อยากจะช่วยจรรโลงโลกและสร้างสังคมให้มีความสุข   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ความสุขอันมีต้นตอมาจากความรัก   เพราะความรักเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิต   ที่คอยเติมเต็มและคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของมวลมนุษยชาติ  จนทำให้รู้สึกมีความสุขและมีความหวังขึ้นเป็นครั้งครา   แต่ในขณะเดียวกัน   ความรักก็มักจะสร้างบาดแผลให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน  และความเลวร้ายให้กับเราอยู่เสมอๆ 

ฉะนั้น...เมื่อความรักมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในตัวของมัน   และเมื่อชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้องกับความรัก   ความรักจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษา   และทำความเข้าใจให้มากๆ   ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ความรักที่มีอยู่นั้น   เป็นความรักที่ไม่ก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน   แต่จะเป็นความรักที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างเดียว

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมา   เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความรักในบางแง่มุม      โดยยกเอานิทานในพระไตรปิฎกมาเป็นอุทาหรณ์   เพื่อชี้ถึงคุณและโทษของความรัก   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว   จะทำให้ท่านเข้าใจความรักมากขึ้น   และพร้อมที่จะนำไปพัฒนาและโอบอุ้มความรักที่มีอยู่นั้น   ให้เป็นความรักที่มีแต่ความสุขทั้งแก่ตนเอง  และคนที่เรารักตลอดไป

 

ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
พระมหาสัตย์จา     กิจฺจสาโร ( คำสัตย์ )

view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view