http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

รักแท้...เป็นไฉน...? (ตอนที่ ๑)

รักแท้...เป็นไฉน...?

 

รักแท้...เป็นไฉน...?

 

ความรักย่อมมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่เสมอๆ 

แต่เพราะความไม่เข้าใจและความไม่เข้าถึงในนิยามของคำว่า

“ รัก ”  

จึงทำให้เรามักแปลความหมายและตีค่าของความรักไปในทิศทางที่ผิดๆ    

หนำซ้ำยังเป็นเหตุให้การกระทำต่อความรักมักผิดรูปแบบไป   

และสิ่งที่เราควรจะได้รับจากความรักที่ดีๆ   

ก็เลยกลับกลายเป็นความฝันร้ายในชั่วพริบตา.....

 

ในชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนถึงกาลอวสานลงไป มีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการที่แวะเวียนผ่านเข้ามาให้เราได้สัมผัสเชยชม หนึ่งในนั้นก็คือ “ความรัก” และความรักโดยความเข้าใจของคนส่วนมาก ก็มักจะถูกนิยามไปในรูปแบบของความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยยึดความเป็นชีวิตคู่เป็นหลัก เช่น พ่อแม่ สามีภรรยา ชายหนุ่มหญิงสาว เป็นต้น

ความรักที่ถูกออกแบบมาในรูปลักษณ์ของความเป็นชีวิตคู่เช่นนี้ สำหรับบางท่านที่สมหวังก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่สำหรับผู้ที่ล้มเหลวในความรัก ก็จะมองความรักว่าเป็นสิ่งที่อันตรายและเหลวร้ายที่สุดของชีวิต แต่นั่นก็คือเหตุผล และมุมมองของแต่ละบุคคลที่จะนึกคิดปรุงแต่งไปตามความรู้สึกตามจินตนาการของตัวเอง

เพราะนิยามของความรักที่ถูกออกแบบมาอย่างนี้ จึงทำให้ความรักที่เราพยายามไขว่คว้าเพื่อนำมาเติมเต็มให้กับชีวิต จึงเป็นความรักที่ดูลุ่มๆ ดอนๆ ขาดๆ เขินๆ คือสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สมหวังบ้าง และก็ผิดหวังบ้าง คละเคล้ากันไป

ในความเป็นจริงแล้ว ความรักย่อมมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่เสมอๆ แต่เพราะความไม่เข้าใจและความไม่เข้าถึงในนิยามของคำว่ารัก จึงทำให้เรามักแปลความหมายและตีค่าของความรักไปในทิศทางที่ผิดๆ หนำซ้ำยังเป็นเหตุให้การกระทำต่อความรักมักผิดรูปแบบไป และสิ่งที่เราควรจะได้รับจากความรักที่ดีๆ ก็เลยกลับกลายเป็นความฝันร้ายในชั่วพริบตา

พราะฉะนั้นรูปแบบของความรักที่ดี จึงควรที่จะเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความสุขทั้งแก่ตัวเราเองและผู้อื่นอย่างไม่มีขอบเขต ควรเป็นความรักที่เกิดจากความเข้าใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้ โดยใช้เหตุผลและความถูกต้องเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า “ รักด้วยสมอง ” หมายความว่าเป็นผู้รู้เท่าทันความรักด้วยอำนาจของสติปัญญา ไม่หลงงมงาย ไม่ตีกรอบของความรักไว้เพียงเพื่อตัวเองและพวกพ้อง แต่จะรู้จักแบ่งปันแผ่ขยายความรักให้กับทุกๆ ชีวิต ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รักด้วยสมองเรียกอีกอย่างว่า “ รักแท้ ” เป็นความรักที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราสามารถสัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงได้ เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากใจโดยมิได้หวังผลกำไรใดๆ ตอบแทน

 

นิยามของคำว่า... “ รักแท้ ”

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า รักแท้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยเหตุผล ด้วยสติปัญญา และพร้อมที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดแก่ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย บนรากฐานของความเมตตาโอบอ้อมอารีอันเกิดมาจากความรักที่มีสติและปัญญาคอยควบคุมกำกับดูแล

ในนิยามของคำว่ารักแท้นั้น เบื้องต้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักรักตัวเอง ด้วยความเป็นผู้มีสติอยู่กับตัวของเราทุกขณะ ไม่ละสติไม่เผลอสติไปในที่อื่น พระพุทธองค์ทรงสอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันของชีวิต เพราะทุกครั้งที่สติเกิดความทุกข์ก็จะหายไป ทุกครั้งที่มีสติความสุขก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมีสติอยู่กับปัจจุบันมากเท่าไหร่ ความสุขก็จะมีมากเท่านั้น

ในนิยามของคำว่ารักแท้นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีเมตตา คือมีความรักใคร่ต่อสัตว์โลก โดยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนไปด้วยกามารมณ์และความกำหนัด เป็นความรักที่มีให้อย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แต่ปรารถนาที่จะให้ทุกๆ ชีวิตมีความสุขและความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ในนิยามของคำว่ารักแท้นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีกรุณา คือมีความสงสาร และรู้จักที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสัตว์โลก โดยไม่คิดที่จะเบียดเบียนรังแกหรือทำร้ายชีวิตของผู้อื่น เพราะรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ทุกชีวิตล้วนมีความต้องการและมีความปรารถนาเช่นเดียวกับเรา นั่นหมายความว่า เราต้องการเช่นไร คนอื่นและชีวิตอื่นก็ย่อมมีความต้องการเช่นนั้นเหมือนกัน

ในนิยามของคำว่ารักแท้นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีมุทิตา คือมีความยินดีพึงพอใจต่อมวลมนุษยชาติ เมื่อเขาเหล่านั้นได้ดีมีความสุข ไม่เกิดการอิจฉาตาร้อนหรืออาฆาตมาดร้าย แต่พร้อมที่จะเอื้อมมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยความเต็มใจและยินดี

ในนิยามของคำว่ารักแท้นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีอุเบกขา คือรู้จักวางจิตใจของเราไว้ที่ความเป็นกลาง โดยไม่เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่กระโดดโลดเต้นไปตามกระแสที่มากระทบ แต่พร้อมยอมรับกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยจิตใจที่เป็นกลางและรู้เท่าทันในสิ่งนั้นๆ ด้วยอำนาจสติและปัญญาของเรา


view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view