http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

อบรม "การเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ"

จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ ๑๐๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้าที่ ๑๐ และ หน้าที่ ๑๑ ปรากฏข่าวจากคณะครุศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อความในจดหมายข่าวมีดังนี้


หน้าปกจดหมายข่าว มรภ.อยุธยา

เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์จำนวน ๒๕ คน ได้เข้ารับการอบรม เรื่องการเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล และวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา โดยมี ดร.มนตรา  เลี่ยวเส็ง พระมหานัธนิติ  สุมโน พระบุญชัย  ปุญฺญชโย อาจารย์ดวงใจ  สุภาพึ่ง อาจารย์จุฑามาศ  รอดภัย เป็นวิทยากร

ในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ สรุปประเด็นในการทำกิจกรรมจิตอาสาและเขียนโครงการโดยฝึกคิดด้วยกรอบของเหตุและผล Logical Framework และเทคนิคการบริหารเวลาตรวจสอบตนเองด้วยการบันทึก กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาสรุปได้ชัดเจนด้วยตนเองว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต้องเริ่มที่ใจ ไม่ว่าจะเขียนโครงการดีเพียงใด ถ้าไม่ได้ทำด้วยใจก็จะขาดคุณค่า นอกจากนี้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลตัวต่อตัวทำให้กรอบความคิดในการทำโครงการจิตอาสาชัดเจนยิ่งขึ้น

จากการเดินสำรวจความประทับใจภายในวัดใหญ่ชัยมงคลนักศึกษาสรุปโครงการที่จะพัฒนาเป็นโครงการจิตอาสาได้ ๕ ประเด็นได้แก่ ศาสนาและวัฒนธรรม โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการท่องเที่ยว  นักศึกษาต้องใช้เวลาในการไตร่ตรองความคิดประมาณ ๒ สัปดาห์เพื่อร่วมกันคิดโครงการที่จะนำเสนอ

หลังจากที่ได้คิดโครงการแล้วทุกคนก็ประชุมร่วมกันเพื่อให้ความคิดหลากหลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักศึกษาพยายามนำเสนอความคิดที่ผ่านความถนัดขอตนเอง เช่น คนที่ชอบถ่ายภาพก็จะใช้การถ่ายภาพเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวัดใหญ่  นักศึกษาพลศึกษานึกถึงดาบพระนเรศวรก็จะไปสอนท่าฟันดาบเบื้องต้น   นักศึกษาปฐมวัย ก็จะวาดภาพสะท้อนสิ่งที่เห็น เป็นต้น

เมื่อถึงเวลาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นักศึกษารวมตัวกันอีกครั้งที่ กุฏิกรรมฐานวัดใหญ่ชัยมงคล ในวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอยุธยาร่วม ๒๐ คนเข้ามาฟังการนำเสนอโครงการของพี่ๆ นักศึกษาเพื่อขอทุนที่มีเกณฑ์ในการประเมินคือ ประโยชน์ ประหยัด ยั่งยืน ชื่นใจ

หน้า ๑๐ จดหมายข่าว มรภ.อยุธยา

นักศึกษานำเสนอโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ ได้แก่ หนึ่งศาลาหนึ่งน้ำใจทดแทนคุณแผ่นดิน โครงการสร้างสรรค์ความดี โครงการพี่สอนศิลป์ชวนน้องท่องประวัติศาสตร์ และโครงการแผ่นพับนำเที่ยว ผลสรุปว่า ทั้ง ๔ โครงการน่าสนใจ กรรมการจึงลงความเห็นว่าให้บูรณาการโครงการทั้ง ๔ เป็นโครงการเดียว จากนั้นนักศึกษาจึงบูรณาการโครงการ

ทุกคนต่างพูดคุยถกเถียงเพื่อหาสรุปวางแผนการทำงาน เริ่มลงมือปฏิบัติงานชักชวนน้องๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบ ไปโลตัสซื้ออุปกรณ์ ติดต่อเจ้าของสถานที่ จัดเตรียมมุมบริการ ขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ เดินสำรวจเส้นทางเพื่อทำแผนที่ หามุมวาดภาพประทับใจ ถ่ายภาพมุมมองจากมิติต่างๆ ค้นหาข้อมูลพุทธสุภาษิต ประวัติศาสตร์จาก web-site

เช้าวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๓ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา และนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ลงสนามเพื่อฝึกการนำโครงการสู่การปฏิบัติจริง โดยจัดเป็นจุดพยาบาลบริการนักท่องเที่ยว บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็นคลายร้อน นวดเพื่อผ่อนคลาย มีการประชาสัมพันธ์วัด และแนะนำวัดใหญ่จากหนังสือทำมือที่ร่วมกันทำ ที่ประกอบด้วยประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล แง่มุมของประวัติศาสตร์ แผนที่วัด ภาพวาดสะท้อนความคิด พุทธสุภาษิต ภาพถ่ายสวยๆ ในวัด รวมทั้งหน้ากระดาษที่เหลือนักท่องเที่ยวและเด็กๆ สามารถฝากฝีมือไว้ในสมุดด้วยการได้ลงมือทำงานในครั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการประมาณ ๘๐๐ คน

นายกสโมสรนักศึกษาครุศาสตร์บอกว่าโครงการนี้ประเมินความสำเร็จของโครงการได้ด้วยรอยยิ้ม ทั้งผู้ให้และผู้รับ

สุดท้ายก่อนจบโครงการนักศึกษาจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนการทำงานเพื่อเป็นบทสรุปการทำงานในครั้งนี้ด้วย

คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณคณะวิทยากร เจ้าอาวาส พระสงฆ์วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

 


สารบัญเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. สายลมแห่งอาสา แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาโดยพระมหานัธนิติ  สุมโน (หลวงพี่โอ๊ท) หมวดหมู่บทความ อบรมจิตอาสา
  2. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำ และจิตอาสา มรภ.อยุธยา โดย อ.ดร.มนตรา  เลี่ยวเส็ง วิทยากร
  3. คณะครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้การจัดการโครงการจิตอาสา เว็บไซต์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
  4. อัลบั้มรูปถ่ายจากโครงการ  http://picasaweb.google.co.th/watyaichaimongkol/wbuqa#

Tags : อบรม จิตอาสา

view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view