http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล

ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล พระมหานัธนิติ สุมโน* เลือกอ่านตามหัวข้อ [ ก่อเกิดคณะป่าแก้ว ] [ วัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้ว ] [ พระ......

อ่านต่อ
สมเด็จพระนเรศวร

สมเด็จพระนเรศวร

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๒ ......

อ่านต่อ
บุคคลสำคัญของวัด

บุคคลสำคัญของวัด

บุคคลสำคัญของวัดใหญ่ชัยมงคล หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม พระสุปฏิปันโน ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต สหธรรมิกของ หลวงปู่ช......

อ่านต่อ
หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม ผู้เริ่มบุกเบิกวัดใหญ่ชัยมงคล[1] ......

อ่านต่อ

พระครูภาวนารังสี

พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) ผู้ชุบชีวิตวัดใหญ่ชัยมงคล ......

อ่านต่อ

พระครูพิสุทธิ์บุญสาร

พระครูพิสุทธิ์บุญสาร ( แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน ) เจ้าอาวาส ......

อ่านต่อ

แม่ชีสมจิต ควรเลี้ยง

แม่ชีสมจิต ควรเลี้ยง หัวหน้าสำนักแม่ชี ......

อ่านต่อ

การศึกษาปริยัติธรรม

การศึกษาพระปริยัติธรรม พระมหานัธนิติ สุมโน ......

อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรม ในวัดใหญ่ชัยมงคล พระมหานัธนิติ สุมโน การปฏิบัติธรรม พระสัทธรรม หรือ ศาสนา แบ่งได้เป็น ๓ ประการ คือ ปริยัต......

อ่านต่อ
บวชพระที่วัดใหญ่ฯ

บวชพระที่วัดใหญ่ฯ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดใหญ่ชัยมงคล พระครูพิสุทธิ์บุญสาร ( แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน ) เจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์ ต......

อ่านต่อ
บวชชี ชีพราหมณ์

บวชชี ชีพราหมณ์

บวชชี ชีพราหมณ์ รักษาศีล ๘ ระเบียบการขอบวชชี และชีพราหมณ์ วัดใหญ่ชัยมงคล ๑. การบวชเป็นแม่ชี ( ปลงผม ) ต้องติดต่อขออ......

อ่านต่อ
ทำบุญกับวัดใหญ่ฯ

ทำบุญกับวัดใหญ่ฯ

ร่วมทำบุญกับวัดใหญ่ชัยมงคล มั่นใจศรัทธา บูชาเกิดผล ขอเชิญที่วัด ทำบุญด้วยตัวท่านเอง แต่หากไม่สะดวก ......

อ่านต่อ

History of Wat Yai Chaimongkol

Wat Yai Chaimongkol Wat Yai Chaimongk......

อ่านต่อ

Meditation at Wat Yai Chaimongkol.

The Heart of Meditation Phra Maha Nuttanit Sumano (Nuttanit Manathat) Wat Yai Chaimongkol, an ancient school of medi......

อ่านต่อ

King Naresuan The Great

King Naresuan The Great and The Victory Pagoda of Wat Yai Chaimongkol Phra Maha Nutthanit Sumano ......

อ่านต่อ

What A Paradise It Seems inside Wat Yai Chaimongkol

What A Paradise It Seems inside Wat Yai Chaimongkol Phra Maha Nutthanit Sumano ......

อ่านต่อ
เดือน ๘ - อาสาฬหบูชา

เดือน ๘ - อาสาฬหบูชา

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ มีใจความสำคัญ......

อ่านต่อ

หมายเหตุ

งานบุญรายเดือน ......

อ่านต่อ

มกราคม - วันกตัญญู

มกราคม - วันกตัญญูกตเวที ๒๑ มกราคม วันคล้ายวันมรณภาพพระครูภาวนารังสี เจ้าอาวาสรูปแรก ผู้ก่อตั้งวัดใหญ่ชัยมงคล วันที่ ๒๑ ......

อ่านต่อ

เดือน ๓ - วันมาฆบูชา

เดือน ๓ - วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันจาตุรงคสันนิบาต ......

อ่านต่อ

เดือน๔ - วันบวงสรวง

เดือน ๔ - วันบวงสรวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหารา......

อ่านต่อ

มี.ค.- เม.ย. บวชเณร

๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ทุก ๆ ปี โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน ......

อ่านต่อ

เดือน ๖ - ห่มผ้าพระเจดีย์

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ( วันวิสาขบูชา - ถวายผ้าห่มพระเจดีย์ชัยมงคล ) ......

อ่านต่อ

การเดินทางที่แสนวิเศษ

การเดินทางที่แสนวิเศษ บทความที่เกิดจากความประทับใจของเหล่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการศึกษาในวิชาผลิต......

อ่านต่อ

อบรม "การเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ"

จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ ๑๐๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้าที่ ๑๐ และ หน้าที่ ๑๑ ปรากฏข่าวจากคณะครุศาสตร์ที่มีส่......

อ่านต่อ

พุทธศิลป์ ฯ

พุทธจริยศาสตร์ ความลับที่ซ่อนเร้นในงานพุทธศิลป์ มนตรา เลี่ยวเส็ง ......

อ่านต่อ
ธรรมยุตกับมหานิกาย

ธรรมยุตกับมหานิกาย

ความแตกต่างระหว่างธรรมยุตกับมหานิกาย นายธนวรรธน์ มานะทัต ( ทิดแทน ) ......

อ่านต่อ

รวมกฎหมายวัด

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัด ......

อ่านต่อ

ขนมไทยแท้แม่รำพึง :: Mae Rumpeang Thai Desserts

ร้านขนมไทยแท้แม่รำพึง ผลิตภัณฑ์ ขนมใส่ไส้ หรือ ขนมสอดไส้ ขนมมัน ขนมตาล ขนมเผือก ขนมกล้วย ขนมฟักทอง ราคา......

อ่านต่อ

ร้านผัดไทยกุ้งสด :: Pad Thai Ayutthaya Foods & Drinks

ร้านผัดไทยกุ้งสด Pad Thai ร้านก๋วยเตี๋ยวมหาดไทย ......

อ่านต่อ

รถตุ๊กตุ๊กเที่ยวอยุธยา :: TukTuk Taxi

ตุ๊กตุ๊กโบราณ เที่ยวรอบเมือง ไหว้พระ ๙ วัด TukTuk Taxi สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเดินทางที่มีความเป็น......

อ่านต่อ

ตุ๊กตุ๊กกาแฟ : Uncle Chang

ลุงช้างกาแฟ ตุ๊กตุ๊ก โมบาย คันเดียวในประเทศ คันแรกในอยุธยา Uncle Chang's Tuk......

อ่านต่อ

อโยธารา รีสอร์ตริมน้ำ: Ayodhara Village

เปิดให้บริการแล้ว อโยธารา วิลเลจ ( Ayodhara Village ) มาตรฐานใหม่ของที่พัก......

อ่านต่อ

คำนำจากผู้เขียน

คำนำ เป็นเพียงเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆ เมล็ดหนึ่ง ที่อยากจะช่วยจรรโลงโลกและสร้างสังคมให้มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสุขอันมีต้นตอมาจากความรัก......

อ่านต่อ

รักแท้...เป็นไฉน...? (ตอนที่ ๑)

รักแท้...เป็นไฉน...? ความรักย่อมมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่เสมอๆ แต่เพราะความไม่เข้าใจและความไม่เข้าถึงในนิยามของคำว่า “ รัก ” จึงท......

อ่านต่อ

รักแท้...เป็นไฉน...? (ตอนที่ ๒)

รักแท้...เป็นไฉน...(ตอนที่ ๒) รักแท้คือ... “รักด้วยสมอง” พระพุทธเจ้าของเรา พระองค์ทรงเคยเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งผู้ที่มีความ......

อ่านต่อ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ขออนุโมทนา และขอประกาศเกียรติคุณของท่านสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์วัดใหญ่ชัยมงคล ดังนี้ ค่าบริการโฮสติ้ง และโดเมนเนม http://watyaichaimongkol.net......

อ่านต่อ
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view