http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

เดือน ๘ - อาสาฬหบูชา

เดือน ๘ - อาสาฬหบูชา

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ มีใจความสำคัญ......

อ่านต่อ

หมายเหตุ

งานบุญรายเดือน ......

อ่านต่อ

มกราคม - วันกตัญญู

มกราคม - วันกตัญญูกตเวที ๒๑ มกราคม วันคล้ายวันมรณภาพพระครูภาวนารังสี เจ้าอาวาสรูปแรก ผู้ก่อตั้งวัดใหญ่ชัยมงคล วันที่ ๒๑ ......

อ่านต่อ

เดือน ๓ - วันมาฆบูชา

เดือน ๓ - วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันจาตุรงคสันนิบาต ......

อ่านต่อ

เดือน๔ - วันบวงสรวง

เดือน ๔ - วันบวงสรวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหารา......

อ่านต่อ

มี.ค.- เม.ย. บวชเณร

๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ทุก ๆ ปี โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน ......

อ่านต่อ

เดือน ๖ - ห่มผ้าพระเจดีย์

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ( วันวิสาขบูชา - ถวายผ้าห่มพระเจดีย์ชัยมงคล ) ......

อ่านต่อ
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view