http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

แม่ชีสมจิต ควรเลี้ยง

 

แม่ชีสมจิต  ควรเลี้ยง
หัวหน้าสำนักแม่ชี

แม่ชีสมจิต  ควรเลี้ยง เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายผ่อน นางจำรัส อาชีพทำนา ต่อมาครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนหนังสือจนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดขุนทราย
เด็กหญิงสมจิต ควรเลี้ยง ได้คลุกคลีอยู่ในวัดใหญ่ชัยมงคลตั้งแต่เด็ก เพราะมีป้าบวชเป็นแม่ชีที่วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งแต่ครั้งยังเป็นวัดร้าง มีแต่หลวงปู่ฉลวย  สุธมฺโม ตั้งสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่

 ตั้งแต่เล็กเด็กหญิงสมจิต มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ต้องการบวชเป็นแม่ชีอย่างป้า แต่ติดที่มารดาต้องการให้อยู่เป็นฆารวาส ช่วยกันทำงานต่าง ๆ ต่อเมื่ออายุได้ ๑๗ ปี จึงได้บวชเป็นแม่ชีสมความตั้งใจ โดยเป็นแม่ชีคนแรกที่บวชในอุโบสถ และนิมนต์พระอันดับ ๕ รูป

หลังจากบวชแล้วแม่ชีสมจิต ได้ฝึกหัดปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างหนัก โดยมี พระครูภาวนารังสี เป็น วิปัสสนาจารย์  แต่ส่วนปริยัตินั้น ไม่มีใครสอน ต้องอาศัยหยิบยืมตำราผู้อื่นมาดูเอง ด้วยความพากเพียรแม่ชีสมจิต สามารถสอบผ่านถึงประโยคธรรมศึกษาชั้นเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒

ในระหว่างที่บวชเรียนอยู่นั้นมารดาได้รบเร้าให้สึกไปช่วยครอบครัว แต่แม่ชีสมจิตก็ได้แต่นิ่งเฉย จนมารดายอมอนุโมทนา ปล่อยเลยตามเลยมาจนได้เป็นแม่ชีถึงปัจจุบัน
แม่ชีสมจิต  ควรเลี้ยง นอกจากหัวหน้าสำนักแม่ชี วัดใหญ่ชัยมงคลแล้ว ยังเป็นกำลังสำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์จนวัดเจริญอย่างทุกวันนี้


หลับตาเบาเบา
อย่ากังวล อย่าระแวง

                       แม่ชีสมจิต  ควรเลี้ยง
 

อธิบายรูป

นอกจากวัดใหญ่ชัยมงคลแล้ว
แม่ชีสมจิต ยังศรัทธาในการสร้าง
บุญสร้างกุศลเป็นอย่างยิ่ง
รูปนี้ถ่ายในพิธีทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ทอง
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๐

 

view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view