http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

เดือน๔ - วันบวงสรวง


เดือน ๔ - วันบวงสรวง
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเจดีย์ชัยมงคล

  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บุรพกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชนชาติไทยในครั้งอดีต  วัดใหญ่ชัยมงคล ในฐานะที่เคยเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภก์ จึงจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศล และบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ดูแลพระเจดีย์ชัยมงคล และวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ในวันขึ้น ๑๔ - ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นประจำทุกปี ตามกำหนดการดังนี้
วันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๔ ของทุกปี

  • เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วันเพ็ญ เดือน ๔ ของทุกปี

 
  • เวลา ๐๙.๑๙ น. เริ่มพิธีบวงสรวง โดย ราชครูวามเทพมุนี ณ ลานพระเจดีย์ชัยมงคล
  • เวลา ๑๐.๑๙ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ณ ศาลาการเปรียญ
  • เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญผู้ร่วมพิธี และศิษยานุศิษย์ วัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
ท่านสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมปฏิบัติธรรมได้เป็นประจำทุกปี ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น


พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และคณะศรัทธา

ปะรำพิธีบวงสรวง ณ ลานพระเจดีย์ชัยมงคล

 view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view