http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

เดือน ๖ - ห่มผ้าพระเจดีย์

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ( วันวิสาขบูชา - ถวายผ้าห่มพระเจดีย์ชัยมงคล )

วันวิสาขบูชา นอกจากเป็นวันที่สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ เป็น วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน แล้ว

ยังเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อศิษยานุศิษย์ วัดใหญ่ชัยมงคล อีกด้วย เนื่องจาก ทุก ๆ ปี ในวันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญ เดือน ๖ วัดใหญ่ชัยมงคล มีประเพณีถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์ชัยมงคล และพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธรูป ตลอดจนพระภิกษุสามเณร

พระเจดีย์ชัยมงคล ไม่ปรากฏชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่ปรากฏว่า ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากที่พระองค์ทรงทำยุทธหัตถี มีชัยต่อพระมหาอุปราช แห่งหงสาวดี
บรรดาแม่ทัพ นายกองที่ตามเสด็จช้างพระที่นั่งไม่ทัน ต้องได้รับอาญาทัพ ถึงประหารชีวิต อาศัยว่าสมเด็จพระวันรัตน์ วัดป่าแก้ว ( ปัจจุบันคือวัดใหญ่ชัยมงคล ) ได้ทูลทัดทานไว้ จากโทษประหาร จึงเหลือเพียงให้สร้างพระเจดีย์ชัยมงคล ที่สูงที่สุดในอยุธยา สูงกว่า เจดีย์ภูเขาทอง ที่หงสามาสร้างไว้  พระเจดีย์ชัยมงคล จึงเป็นหลักฐานแสดงถึง ชัยชนะ ๑ กรุณา ๑ อภัย ๑  แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กำหนดการ
เวลา พิธีการ
๘.๐๐ น. แห่ผ้าห่มพระเจดีย์ ไปทั่วเมือง
๙.๐๐ น. แห่ผ้า ฯ รอบองค์พระเจดีย์ชัยมงคล
๑๐.๐๐ น. เชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระเจดีย์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร ผ้าป่า และน้ำสรง
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ และพระเจดีย์

เจริญพรเรียนเชิญทุกท่าน
ร่วมบุญได้ทุก ๆ ปี ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
พระนครศรีอยุธยา

การยกผ้าห่มขึ้นสู่พระเจดีย์ชัยมงคล


ขณะทำการห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล


 view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view